Hur det fungerar

Ge oss 30 minuter där vi visar hur enkelt det är att jobba proaktivt med mental hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Hjälp din personal att hjälpa sig själva

Hjälp dina anställda att hjälpa sig själva
Med Rementes digitala plattform får alla möjligheten att förbättra sitt välmående med hjälp av enkla och tillgängliga verktyg.

  • Främja välbefinnande
  • Uppmuntra självledarskap
  • Säkerställ produktivitet

Ett gym för ditt sinne

Ett mentalt gym
Konkreta verktyg för det mentala välmåendet och hälsan som alla kan ta del av. Ge alla i din organisation möjligheten till ett balanserat liv, både på och utanför arbetsplatsen.

  • Träning i självledarskap för alla
  • Proaktiva program för medarbetarnas välbefinnande och hälsa
  • Analys av den psykosociala arbetsmiljön i realtid
  • Över 2 miljoner nedladdningar!

Få en gratis demo

Let us show how easy and powerful working with wellbeing can be!