Förbättra personalens välbefinnande & produktivitet

Låt den ledande plattformen för mentalt välbefinnande hjälpa dina anställda och din verksamhet.Let the leading platform for mental wellbeing empower your employees and your business.


Mät välbefinnandet i din organisation


Remente Pulse samlar in dina anställdas åsikter och mäter deras attityd för att förstå motivationen bakom deras engagemang och produktivitet. Upptäck hur Pulse gynnar anställda och stöttar din organisation.

Kontakta oss idag för en gratis undersökning.


  • Få insikt i hur alla personer mår inom din organisation
  • Identifiera områden som kräver extra uppmärksamhet
  • Samla in anonym feedback omedelbart


Kunder:


Hur många anställda finns i din organisation?The number of employees in your organization:
10

1.5

Antalet personer inom din organisation som för närvarande kämpar med psykiska problem.

$ 23,000

Det årliga beloppet du kan spara genom att hjälpa dina anställda med deras mentala välbefinnande.

43

Antalet sjukfrånvarodagar per år orsakade av stressrelaterade problem.

Hjälp dina anställda hjälpa sig själva


Rementes digitala plattform ger alla möjligheten att utvecklas med hjälp av våra enkla-att-använda verktyg för ökat välbefinnande och produktivitet. Med Remente får du tillgång till:


  • Dagliga videosessioner med en coach som förklarar och går igenom olika begrepp om egenvård, mental hälsa och produktivitet.
  • Målsättningsverktyg och dagsplanerare för att utföra sina arbetsuppgifter och uppnå yrkesmässiga och privata mål.
  • Livsbedömningsverktyg och humörsdagbok som ger insikt i hur man blir mer medvetet närvarande (mindfulness) och hittar balans i livet.
  • En stor samling av anpassningsbara kurser och övningar om självhjälp och andra aspekter i livet.


How can Remente help you?


Let’s have a talk and figure out how Remente can make mental wellness a priority in your organization.


Produktivitet för anställda

Remente hjälper anställda att sätta och nå alla typer av mål, utföra sina arbetsuppgifter, prioritera viktiga projekt och fokusera på att få saker gjorda i tid utan att kompromissa deras välbefinnande.Anställdas välbefinnande

Våra verktyg hjälper anställda att förstå hur de kan förbättra sin mentala hälsa och öka sitt välbefinnande. De gör det möjligt för användaren att avgöra vilka delar av livet de bör utveckla för att bli mer medvetet närvarande (mindfulness), friska och hitta en god balans i livet.


Grundpelarna till en framgångsrik och hållbar organisation


Remente förbättrar ditt företags prestationsförmåga och välbefinnande genom att uppmuntra dina anställda, öka deras produktivitet, motivation och mentala hälsa.Centrala funktioner


Upptäck hur Remente kan utveckla och förbättra din organisation!